Begravningsväsendet och begravningstjänster

 

Med begravningsväsendet avses uppgifter på begravningsplatsen inom administration, planering, anläggning, underhåll samt uppgifter förknippade med begravningar. Begravningsväsendets mål är att på ett finkänsligt och sakligt sätt skapa förutsättningar för välsignelse, begravning och ihågkommelse av en avliden samt värna om begravningsplatsens kulturarv och kristna värden. 

 

I Finland är begravningsverksamheten en samhällelig uppgift, som genom lagstiftning  delegerats till den evangelisk-lutherska kyrkan.

 

Chef för begravningsväsendet är Markku Blommarkku.blom@evl.fiÖppna länk i ny flik, 0400 494 694 och gravgårdens arbetsledare är Taina Äikäs,  taina.aikas@evl.fiÖppna länk i ny flik, 040 735 5542.

Markku Blom

chef för begravningsväsendet
Näsebackavägen 5
06100 Borgå
Jouni Manninen

specialyrkesman
Porvoon suomalainen seurakunta
Begravningstjänster

Taina Äikäs

gravgårdens arbetsledare
Näsebackavägen 5
06100 Borgå