Begravningsväsendet och begravningstjänster

 

Med begravningsväsendet avses uppgifter på begravningsplatsen inom administration, planering, anläggning, underhåll samt uppgifter förknippade med begravningar. Begravningsväsendets mål är att på ett finkänsligt och sakligt sätt skapa förutsättningar för välsignelse, begravning och ihågkommelse av en avliden samt värna om begravningsplatsens kulturarv och kristna värden. 

 

I Finland är begravningsverksamheten en samhällelig uppgift, som genom lagstiftning  delegerats till den evangelisk-lutherska kyrkan.

 

Chef för begravningsväsendet är Markku Blommarkku.blom@evl.fiÖppna länk i ny flik, 0400 494 694 och gravgårdens arbetsledare är Jouni Manninen, jouni.manninen@evl.fi, 040 674 7467.


Markku Blom

chef för begravningsväsendet
Näsebackavägen 5
06100 Borgå

Patrik Ek

specialyrkesman
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

Jani Hytönen

specialyrkesman
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

Jari Lindberg

specialyrkesman
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

Jouni Manninen

Gravgårdens arbetsledare
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster
Näsebackavägen 5
06100 Borgå

John Toivonen

specialyrkesman
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster