Gaudeamuskören är en kyrkokör som övar dagtid onsdagar kl. 10.30-12.00 i kapellet på Lundagatan 5 (fjärde våningen). Höstterminen inleds med övning onsdag 13.9.2023 kl. 10.30-12.00. Både gamla och nya sångare är mycket välkomna!

Mer info av körledaren Reidar Tollander 040-5632091 reidar.tollander(2)evl.fi.   Schema för hösten 2023
 

Onsdag

13.9

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Onsdag

20.9

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Onsdag

27.9

10.30-12.00

Övning för ”Mässa i mångfaldens tid” med Eki

Lundagatans kapell

Onsdag

4.10

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Onsdag

11.10

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Torsdag

12.10

18.00

Kretsövning för ”Mässa i mångfaldens tid”

Lovisa. Församlingshemmet i Lovisa, Östra Tullgatan 6. (övre salen)

Onsdag

18.10

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Onsdag

25.10

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Fredag

27.10

13.30

Tillsammanskraft med sång. Allsångstillfälle i samband med Borgå stifts 100-årsjubileumsfest

Konstfabriken

Fredag

27.10

19.00

Mässa i mångfaldens tid

Domkyrkan

Onsdag

2.11

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Onsdag

8.11

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Söndag

12.11

12.15 (övning före)

Högmässa. Efteråt kyrklunch på Lundagatan

Domkyrkan. Efteråt i Lundagatans församlingshem.

Onsdag

15.11

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Onsdag

22.11

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Tisdag

28.11

18.00

Domkyrkokörens övning

Domkyrkan

Onsdag

29.11

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Söndag

3.12

12.15 (övning före i Lilla kyrkan)

Festmässa på första advent

Domkyrkan

Onsdag

6.12

11.00 (övning före)

Självständighetsdagens gudstjänst

Domkyrkan

Onsdag

13.12

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Onsdag

20.12

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Torsdag

21.12

12.00

DVJ på torget

Borgå torg

Tisdag

26.12

12.15 (övning före)

Carols i Betlehem

Domkyrkan