Gaudeamuskören är en kyrkokör som övar dagtid onsdagar kl. 10.30-12.00 i Svenska församlingshemmet (Runebergsgatan 24). Höstterminen inleds med övning onsdag 14.9.2022 kl. 10.30 i Svenska församlingshemmet. Både gamla och nya sångare är mycket välkomna!

Mer info av körledaren Reidar Tollander 040-5632091 reidar.tollander(2)evl.fi.