Gaudeamuskören våren 2022 (ej komplett)


Onsdag 19.1 kl. 10.30-12.00 Vårterminen inleds. Vi övar i Svenska församlingshemmet.  

Söndag 23.1 kl. 12.15 Folkmusikmässa i domkyrkan.

Torsdag 17.2 kl. 13.00 Allsångstillfälle i Lilla kyrkan. 

Skärtorsdagen15.4 Mässa i domkyrkan.

Påskdagen 17.4 Festmässa i domkyrkan med domkyrkokören.