Gaudeamuskören är en kyrkokör som övar dagtid onsdagar kl. 10.30-12.00 i Svenska församlingshemmet (Runebergsgatan 24). Höstterminen inleds med övning onsdag 14.9.2022 kl. 10.30 i Svenska församlingshemmet. Både gamla och nya sångare är mycket välkomna!

Mer info av körledaren Reidar Tollander 040-5632091 reidar.tollander(2)evl.fi.   

 

Januari – Påskdagen 2023

Onsdag

18.1

10.30-12.00

Övning

Svenska församlingshemmet

Onsdag

25.1

10.30-12.00

Övning

Svenska församlingshemmet

Onsdag

1.2

10.30-12.00

Övning

Svenska församlingshemmet

Onsdag

1.2

13.00

Allsång med Gustav Björkstrand

Svenska församlingshemmet

Söndag

5.2

10.45

Övning för högmässa

Lilla kyrkan

Söndag

5.2

12.15

Högmässa

Domkyrkan

Söndag

5.2

Efter mässan

Missionslunch

Församlingshemmet på Lundagatan 5

Onsdag

8.2

10.30-12.00

Övning med Eki. ”Guds andedräkt”

Svenska församlingshemmet

Onsdag

15.2

10.30-12.00

Övning

Svenska församlingshemmet

22.2

-

INGEN ÖVNING

SPORTLOV

Onsdag

1.3

10.30-12.00

Övning

Svenska församlingshemmet

Onsdag

8.3

10.30-12.00

Övning

Svenska församlingshemmet

Söndag

12.3

10.45

Övning för högmässa

Lilla kyrkan

Söndag

12.3

12.15

Kyndelsmässodagens högmässa

Domkyrkan

Onsdag

15.3

10.30-12.00

Övning med Eki. ”Guds andedräkt”

Svenska församlingshemmet

Onsdag

22.3

10.30-12.00

Övning

Svenska församlingshemmet

Tisdag

28.3

18-19

Domkyrkokören, övning för påskdagen

Domkyrkan

Onsdag

29.3

10.30-12.00

Övning

Svenska församlingshemmet

Onsdag

5.4

10.30-12.00

Övning

Svenska församlingshemmet

Skärtorsdag

6.4

18.00

Mässa

Domkyrkan

Påskdagen

9.4

12.15

Påskdagens festmässa

Domkyrkan

 


Pingstdagen 28.5 kl. 17 sjunger vi med kyrkosångskretsen en irländsk mässa ”Guds andedräkt” i Sibbo kyrka, övning före och servering efteråt.