Gaudeamuskören är en kyrkokör som övar dagtid onsdagar kl. 10.30-12.00 i kapellet på Lundagatan 5 (fjärde våningen). Höstterminen inleds med övning onsdag 13.9.2023 kl. 10.30-12.00. Både gamla och nya sångare är mycket välkomna!

Mer info av körledaren Reidar Tollander 040-5632091 reidar.tollander(2)evl.fi.   

Schema Skärtorsdag - Juni 2024

Tisdag

26.3

18-20

Domkyrkokören, övning för påskdagen

Domkyrkan

Onsdag

27.3

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Skärtorsdag

28.3

18.00 (Övning kl. 17 i domkyrkan)

Skärtorsdagens mässa

Domkyrkan

Påskdagen

31.3

12.15. Övning kl. 10.15 i Domkapitlet.

Påskdagens festmässa

Domkyrkan

Onsdag

3.4

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Onsdag

10.4

10.15-11.45

Övning

Lundagatans kapell

Onsdag

17.4

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Onsdag

24.4

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Onsdag

1.5

Ingen övning

Ingen övning

Onsdag

8.5

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Tisdag

14.5

18.00

Kretsövning

Matteus kyrka Helsingfors. Åbohusvägen.

Onsdag

15.5

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Söndag

19.5

10.15 övning i domkapitlet.
12.15 Mässa i domkyrkan

Pingstdagens mässa. Gaudeamus sjunger tillsammans med ViAndakören

Domkapitlet / Domkyrkan.

Tisdag

21.5

18.00

Kretsövning

Domkyrkan

Onsdag

22.5

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Söndag

26.5

18.00 (Övning före)

”Aftonsång” med kretsen

Domkyrkan

Onsdag

29.5

10.30-12.00

Övning

Lundagatans kapell

Söndag

2.6

14.00 (övning före)

Friluftsgudstjänst på Postbacken

Postbacken