Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Sjukhusprästerna jobbar också på sommaren – ”Vi stänger inte dörrarna under semestern”

Det finns några nya ansikten bland sjukhusprästerna i Borgå under den närmaste framtiden. Och med nya människor blåser också nya vindar. Sjukhusprästerna berättar om sin arbetsvardag via nytt instagramkonto.

Människor välsignar präst kring altare.

Riitta Lielahti vigdes till präst på Kristi himmelsfärdsdag. Nu jobbar hon som sjukhuspräst i Borgå.

Riitta Lielahti är nyvigd präst. Hon vigdes till prästämbetet av biskop Teemu Laajasalo i Helsingfors domkyrka på Kristi himmelsfärdsdag torsdagen 9 maj. Lielahti kommer att arbeta som sjukhuspräst i Borgå under kommande två åren.

– Sjukhusprästens uppgift är att finnas till för patienter och för deras anhöriga samt för personalen på sjukhus och vårdinrättningar. Du kan alltid vända dit till sjukhusprästen om du behöver prata med någon, förklarar Lielahti.

I Borgå rör sig sjukhusprästerna mellan Brandbackens servicehem, Näse rehabiliteringscenter, Majbergets servicehem, Hemsjukhuset Psykiatriska avdelningen, HNS Borgå sjukhus, Johanna hemmet och Svalåkerns servicehem.

Enklast får man tag på sjukhusprästen via telefon.

– Människors behov av stöd tar inte slut på sommaren och under semestertider. Därför stänger vi inte dörrarna under sommaren utan finna alltid tillgängliga för hen som behöver, säger Lielahti.

Sjukhusprästerna når du måndag till torsdag klockan 8–18 och fredagar klockan 8–16 via deras telefoner. På veckoslut och söckenhelger får du tag på en präst via vårdpersonalen.

Sjukhusprästernas kontaktuppgifter hittar du nedan.

Följ sjukhusprästernas nya instagramkonto @sairaalapapit_porvoo_borga

Sjukhuspräster är en yrkesgrupp som utför ett viktigt arbete som oftast inte syns i offentligheten. För att glänta på arbetsvardagen för alla intresserade har sjukhusprästerna i Borgå startat upp instagramkontot @sairaalapapit_porvoo_borga

– Ofta får vården mycket negativ synlighet i olika medier. Men det händer väldigt fina och bra saker inom vården varje dag. Vi vill vara en positiv kraft och lyfta fram vårt eget arbete och annat gott som händer på sjukhusen och inom vården, förklarar Maikki-Liisa Ruhala, ledande sjukhuspräst i Borgå kyrkliga samfällighet.

Hannele Harju vikarierar Ruhala

Under perioden 7.6–28.10 är ledande sjukhuspräst Maikki-Liisa Ruhala på semester och tjänstledighet.

Under Ruhalas frånvaro kommer Hannele Harju att fungera som vikarierande sjukhuspräst. Riitta Lielahti fungerar som ledande sjukhuspräst under samma period.

Ordinarie sjukhuspräst Pia Ala-Soini är fortfarande tjänstledig.

Mer information:

Riitta Lielahti
Riitta Lielahti
tf sjukhuspräst, ledande sjukhuspräst under perioden 10.6-27.10.2024

27.5.2024 15.57