Vi stöder dig när


Du vill bli hörd
Du är i ekonomisk knipa
Du har svårt i din livssituation
Du har råkat i ekonomisk knipa
Du funderade på andliga frågor

Diakonimottagningen på ny adress i Finska församlingshemmet, Lundag. 5. Mottagning endast med tidsbeställning på telefon 019-661 1241 måndag till fredag kl. 9-16.
Länken Diakoni leder till kontaktuppgifter till personalen.

 

Diakoniarbetare finns till för samtal och annat stöd.

När du har frågor gällande mathjälp ring Diakonins dejournummer: 019-6611 241 vardagar kl 9-16.

 

IRINA LEMBERG 040-512 5082
irina.lemberg@evl.fi

ULRIKA LINDHOLM-NENONEN 040-747 2232
ulrika-lindholm-nenonen@evl.fi

INGEGERD JUNTUNEN 040 624 1264
ingegerd.juntunen@evl.fi

Vi annonserar i Kyrkpressen och tidningen Östnyland samt på Facebook Borgå svenska domkyrkoförsamling.

 

 

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst.

Läs om samtal och besök

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Mottagning.