Vi stöder dig när


Du vill bli hörd
Du är i ekonomisk knipa
Du har svårt i din livssituation
Du har råkat i ekonomisk knipa
Du funderade på andliga frågor

Diakonimottagningen i centrum, Runebergsgatan 24, är öppen mellan kl. 10-11, måndag till onsdag. Tider utöver detta med tidsbeställning tfn 019-6611 241.
Diakonimottagning i Mariagården enligt tidsbeställning tfn 019-6611 241.
Ring och boka en tid till den diakoniarbetare du önskar besöka.
Länken Diakoni leder till kontaktuppgifter till personalen.

 

VI DIAKONIARBETARE FINNS TILL FÖR SAMTAL OCH ANNAT STÖD.

När du har frågor gällande mathjälp ring Diakonins dejournummer: 019-6611 241 vardagar kl 9-16.

ÅSA ERIKSSON 040-589 0354
asa.eriksson@evl.fi

IRINA LEMBERG 040-512 5082
irina.lemberg@evl.fi

ULRIKA LINDHOLM-NENONEN 040-747 2232
ulrika.lindholm-nenonen@evl.fi

Vi annonserar i Kyrkpressen och tidningen Östnyland samt på Facebook Borgå svenska domkyrkoförsamling.

 

 

Motagning