Informations- och diskussionstillfälle om servicedesignprojektet för Lilla kyrkan

on 10.4 kl. 17.30 – 18.30
Symbol för diskussion.

Församlingshemmet på Lundagatan

Informations- och diskussionstillfälle gällande utvecklingen av Lilla kyrkan i samband med renovering av vattenskada.

Offentligt tillfälle för alla intresserade att få information om och diskutera utvecklingen Lilla kyrkan. I slutet av november inträffade en vattenskada i Lilla kyrkan. I samband med renoveringen av vattenskadan större ändringsarbete i kyrkan för att göra utrymmet mer mångfunktionellt.

Kom med och få reda på vad ett servicedesignprojekt är, vilka dess målsättningar är och delta i diskussionen om ändringsbehoven. Efter tillfället är det möjligt att ge sina åsikter via en webbenkät.

Kaffeservering. Välkommen!
 

  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling, Porvoon suomalainen seurakunta, Borgå kyrkliga samfällighet

Tag kontakt

Fastighets- och anskaffningsschef
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster Samfällighetens ledning