Bild av Borgå domkyrka.

 

Församlingspastor sökes

Borgå svenska domkyrkoförsamling har ca 12 000 medlemmar, aktiva förtroendevalda, många frivilliga ansvarsbärare och 25 anställda. Prästkollegiet består av kyrkoherde, två kaplaner och två församlingspastorer.

Vi söker nu till vårt dynamiska, kunniga och trevliga arbetslag en församlingspastor med iver och inspiration för församlingens prästerliga uppgifter.

Domkyrkoförsamlingen har nyligen antagit en uppdaterad verksamhetsstrategi för åren 2021 – 2024 mitt ibland oss, och den som anställs förutsätts utföra sitt arbete i enlighet med verksamhetsstrategins prioriteringar.

Ett centralt tyngdpunktsområde är gudstjänstlivet i Borgå domkyrka. Intresse för gudstjänstarbetet är därför en given utgångspunkt.

Förtrogenhet med församlingsarbete på distans, t ex verksamhet i sociala medier och erfarenhet av strömmad verksamhet, räknas som merit.

Den som meddelar intresse bör vara prästvigd eller behörig att ansöka om prästvigning.

Församlingsrådet intervjuar de sökande under vecka 21. Efter genomförda intervjuer ger församlingsrådet ett utlåtande i ärendet till domkapitlet i Borgå stift som utfärdar förordnande till tjänsten.

Tillträde från 1.11.2021 eller enligt överenskommelse. Anställningsförhållandet gäller tills vidare.

Anmälan om intresse bör lämnas in senast 21.5.2021 kl. 13. En kortfattad CV eller motsvarande bör bifogas. Anmälan skickas elektroniskt till församlingssekreterare vivan.antman@evl.fi.

Närmare upplysningar ger kyrkoherde Mats Lindgård 040 5946038.