Undantagstillståndets lägesuppdatering 27.5.2020

 

Instruktioner för verksamhet 1.6 – 31.8.2020

1. Utrymmen

Vid församlingens tillfällen kan i princip upp till 500 personer delta. Då säkerhetsavstånd 1-2 m beaktas blir det högsta antalet i deltagare i praktiken mycket mindre.

 • Domkyrkan 170 personer (ingång enbart via dörren mot Lilla kyrkan, sittplatserna utmärkta, dörrarna öppnas ca 20 minuter före evenemanget)
 • Lilla kyrkan 70 personer (sittplatser utmärkta)
 • Begravningskapellet 45 personer
 • Mariagården kyrksal 40 personer
 • Domprostgården 30 personer
 • Församlingssal Lundagatan 50 personer
 • Stora salen Runebergsgatan 40 personer
 • Mariagården aulan 20 personer

2. Domkyrkan

 • öppen enligt normala tider för sommaröppet
 • gudstjänster o förrättningar begränsar öppethållningen som tidigare
 • strömmandet av gudstjänster tar paus över sommaren

 

3. Bokning av utrymmen till utomstående

a) föreningars och andra utomstående instansers evenemang och möten inhiberas, nya bokningar tas inte för tillfället emot

b) bokningar tas emot för kyrkliga förrättningar och de fester som är anknutna till de kyrkliga förrättningarna: dopkaffe, konfirmationskaffe,  bröllop och minnesstund

c) bokningar kan göras för :

 1. Domprostgården (30 personer)
 2. Lundagatans stora sal (50 personer)
 3. Runebergsgatans stora sal (40 personer)
 4. Mariagårdens aula (20 personer)

De som bokar utrymmen sköter själva om serveringen, man tar alltså själv med sig allt som behövs

 

4. Förrättningar

 • förrättningssamtal sker huvudsakligen per telefon eller epost, ifall de anhöriga så önskar kan man också träffas fysiskt
 • i alla förrättningar beaktas säkerhetsavstånd och hygien
 • dop kan ske hemma, men helst utomhus
 • prästen kopierar fortsättningsvis upp psalmpapper till förrättningarna
 • prästen deltar fortsättningsvis inte i dopkaffen och minnesstunder (i huvudsak)

 

5. Nattvard i Domkyrkan

 • samfälligheten utreder möjligheten att tillverka en ställning med plexiglas i ögon-/ munhöjd och öppning för utdelning av nattvard i handhöjd
 • ifall ställningen kommer sker nattvardsutdelningen inte vid altarringen utan stående vid ställningen: de som delar ut nattvard på ena sidan och gudstjänstbesökaren på andra sidan, en åt gången

 

6. Pastorskansliet

 • dörren till pastorsexpeditionen är öppen från 10.8
 • i huvudsak sköts ärenden per telefon och per epost
 • ifall kunder särskilt så önskar och man kommer överens i förväg per telefon kan man träffas fysiskt
 • den yttre dörren i vån 1 kommer att vara öppen för avhämtning av nyckel till utrymme man hyr av samfälligheten. Ett nyckelskåp finns i aulan där man avhämtar nyckeln.