Borgå kyrkliga samfällighet lediganslår tjänsten som chef för familjerådgivningscentralen

Vi söker nu en professionellt insatt chef som trivs i team- och chefsarbete till vår familjerådgivning. Förutom familjerådgivningsarbete ansvarar chefen för familjerådgivningscentralens förvaltning och ekonomi. Till uppgifterna hör bl.a. kontakt med familjerådgivningens samarbetsparter, arbete som hör till samarbetsmöten för den nya delegationen för familjerådgivning, medling i familjefrågor, familjefostran, annat förebyggande arbete och arbetshandledning. Chefen för familjerådgivningscentralen ansvarar för att familjerådgivningscentralens grunduppgift förverkligas på ett själavårdande och terapeutiskt sätt. Till uppgifter hör också att utveckla och stärka samarbetet med församlingarnas familje- och parrelationsarbete.

Den person som vi söker ska ha en lämplig högre högskoleexamen eller motsvarande, specialistutbildning för familjerådgivare eller förbindelse till att avlägga den, tillräckliga ledarkunskaper, kunskaper om individualpsykologi, parrelationer, familjesystem och terapeutiska processer, kunskaper om mänskliga relationer och själavårdande förmågor, förmåga att skapa fungerande terapi- och själavårdsförhållanden, goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken och kunskaper i engelska. Annan terapiutbildning räknas som merit. Vi förutsätter att sökande har ett innovativt, målinriktat och kommunikativt arbetssätt.

Tjänsten som chef hör till kravgrupp 602. Därtill betalas en lönedel som baserar sig på arbetserfarenhet. Eftersom det gäller en tjänst, bör den som blir vald vara en konfirmerad medlem i ev.luth. kyrkan (KL 6:13). Vid tillsättande av tjänsten tillämpas 6 månaders prövotid och den som blir vald bör vara en konfirmerad medlem i ev.luth. kyrkan 

Vid tillsättande av tjänsten används lämplighetsbedömning. 

Ansökningarna som skickas till gemensamma kyrkorådet ska inlämnas senast 23.3.2023 i KirkkoRekry. 

Skicka in din ansökan via KirkkoRekry

På förfrågningar som gäller tjänsten svarar förvaltningsdirektör Sari Mankinen, tfn 0400 156 257.

Intervjuerna hålls 28. - 29.3.2023.

Om oss

Borgå kyrkliga samfällighet är en del av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Samfälligheten bildas av Porvoon suomalainen seurakunta och Borgå svenska domkyrkoförsamling. Det är viktigt för den kyrkliga samfälligheten att vi utför samfällighetens uppgifter effektivt och professionellt så att församlingarna kan genomföra sina grunduppgifter och strategier. 

Borgånejdens familjerådgivningscentral erbjuder professionell samtals- och medlingshjälp i frågor som gäller parrelationer och familjer och i livskriser. Till centralens uppgifter hör också förebyggande arbete och arbetshandledning. Centralen drivs av Borgå evangelisk-luthersk kyrkliga samfällighet och verksamhetsområdet är Östra Nylands välfärdsområde. Tjänster erbjuds på finska, svenska och engelska. Kundbesök är avgiftsfria, konfidentiella och öppna för alla oberoende av trossamfund.