Glad sommararbetare på gravgården.

SOMMARJOBB PÅ NÄSEBACKENS BEGRAVNINGSPLATS 2023

Borgå kyrkliga samfällighet söker sommarpersonal till Näsebackens begravningsplats, sammanlagt ca 30 personer till visstidsanställningar, för säsongen 2023.

Till arbetsuppgifterna hör underhålls- och grönarbeten på begravningsplatsen samt skötsel av gravar som har sommarskötsel. Vi förväntar att de anställda har förmåga till utomhusarbete, punktlighet och samarbetsförmåga.

På basis av ansökningarna kallas en del till intervju och rekryteringen börjar redan under ansökningstiden. Lönesättningen bestäms enligt KyrkTAK och veckoarbetstiden är 38 timmar 15 minuter.

Ansökningen sker endast elektroniskt via länkarna nedan mellan 26.1 och 1.3.

Parkträdgårdsmästare

Som parkträdgårdsmästare i tidsbundet (01.04. – 31.10.2023) arbetsförhållande anställer vi 1–2 personer. 

Vi förutsätter att du har utbildat dig till trädgårdsmästare, arbetat inom branschen för några år och har minst T-körkort. Arbetserfarenhet av begravningsplatser och erfarenhet av användning av trädgårdsmaskiner räknas som merit.

Parkträdgårdsmästaren ansvarar för underhåll av grönområden på begravningsplatsen och skötsel av skötselgravar tillsammans med arbetsledningen och säsongspersonal.

Vi önskar att de sökande har positiv attityd, flitighet, samarbetsförmåga och förmåga till fysiskt arbete utomhus och till möten med anhöriga.

Till intervju kallas vid behov och beslutet meddelas personligen till de som blir valda. Valen inleds redan under ansökningstiden.

Lönesättningen för uppgiften bestäms enligt KyrkTAK, kravgrupp 403 (grundlön 2 220,08€/månad). Därtill kan betalas erfarenhetstillägg för lämplig arbetserfarenhet (84,00-313.00 €/månad). Det används också ett system för prestationstillägg. Arbetstiden är 38 timmar och 15 minuter per vecka.

I anställningsförhållandena tillämpas prövotid.

Sök till parkträdgårdsmästarens arbete här.

Specialyrkesman 

Under benämningen specialyrkesman anställer vi två personer. Uppgiften är tidsbunden för tiden 01.04. – 31.10.2023.

Vi förutsätter att du har fyllt 18 år och har minst T-körkort. Erfarenhet av användning av trädgårdsmaskiner räknas som merit. I ditt arbete deltar du i skötsel och underhåll av begravningsplatsen och gravarna samt  i grävning och täckning av gravar vid behov. Vi önskar att du är ansvarsfull, flexibel, beredd på varierande uppgifter och har förmåga att arbeta självständigt och i samarbete med andra.

Till  specialyrkesmans uppgifter hör också vaktmästaruppgifter i kapellet, där i  vi önskar att arbetstagaren klarar sig  både på finska och svenska. Vid behov ska du också vara beredd på att arbeta på lördagar.

Till intervju kallas vid behov och beslutet meddelas personligen till de som blir valda. Valen inleds redan under ansökningstiden.
Lönesättningen för uppgiften bestäms enligt KyrkTAK, kravgrupp 402 (grundlön 2 092,17€/månad). Därtill kan betalas erfarenhetstillägg för lämplig arbetserfarenhet (70,00-295,00 €/månad). Det används också ett system för prestationstillägg. I anställningsförhållandena tillämpas prövotid.

Sök till specialyrkesmannens arbete här.

Säsongarbetare

Borgå kyrkliga samfällighet söker säsongsarbetare till Näsebackens begravningsplats till visstidsanställning, sammanlagt 14–16 personer.

Arbetsuppgifterna omfattar skötsel och underhåll av begravningsplatsen och gravarna, bland annat krattning, plantering och vattning av blommor samt gräsklippning.

Vi önskar att de sökande har energi, samarbetsförmåga, positivitet och förmåga till fysiskt arbete utomhus och till möten med anhöriga. Vi förväntar att de arbetssökande är minst 18 år gamla och beredda på att arbeta hela arbetsperioden 24.04-31.10.2023. Erfarenhet av park- och trädgårdsarbeten räknas som merit.

Till intervju kallas vid behov och beslutet meddelas personligen till de som blir valda. Valen inleds redan under ansökningstiden.

Lönesättningen för uppgiften bestäms enligt KyrkTAK, kravgrupp 301 (grundlön 1819,14€/månad) eller 302 (grundlön 1881,71 €/månad) enligt uppgiften. Därtill kan betalas erfarenhetstillägg för lämplig arbetserfarenhet. Det används också ett system för prestationstillägg. Arbetstiden är 38 timmar och 15 minuter per vecka. I anställningsförhållandena tillämpas prövotid.

Sök till säsongarbetare här.

Sommararbete (Studeranden / Skolelever)

Borgå kyrkliga samfällighet söker studeranden och elever till sommarjobb på Näsebackens begravningsplats, 10–15 personer. Du kan söka uppgiften om du är minst 17 år gammal när anställningsförhållandet börjar.

Arbetsuppgifterna omfattar allmän skötsel av begravningsplatsen och skötsel av gravar, bland annat krattning, rensning, vattning av blommor och gräsklippning. Vi uppskattar energisk attityd, flitighet, punktlighet och förmåga till fysiskt arbete utomhus.

Anställningsförhållandena infaller under tiden maj-september 2023 och kan vara 1–4 månader långa. Meddela alltså i din ansökan när du kan börja och hur länge du kan arbeta. Om du har en begränsning som avbryter arbetsperioden (till exempel semesterresa) meddela om den i din ansökan.

Till intervju kallas vid behov och beslutet meddelas personligen till de som blir valda. Valen inleds redan under ansökningstiden.
Sommararbetarens grundlön är 1 313,13 €/månad på den första perioden och 1 412,7 8€/månad på den andra perioden.

Arbetstiden är 38 timmar och 15 minuter per vecka. I anställningsförhållandena tillämpas prövotid.


Sök till sommararbete här
 


Ansökningarna bör lämnas senast 1.3.2023

Tilläggsuppgifter ger Jouni Manninen 040 6747 467, jouni.manninen@evl.fi

Borgå 25.1.2022
Borgå kyrkliga samfällighet
 

Tag kontakt

specialyrkesman
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster