Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Gravbalkarna räts ut på avdelningarna L och M och området iståndsätts

På avdelningarna L och M på Näsebackens begravningsplats räts ut gravbalkar och iståndsätts området
under tiden 20.5-20.6.2024.

Traktor på gravgården.

Arbeten utförs på vardagar från måndag till fredag kl. 7–16. 

Vi ber att besökare på begravningsplatsen beaktar bygget och att arbetsmaskiner rör sig på området. Vi strävar efter att minimera bullerstörning som orsakas av arbetsmaskiner och byggnadsarbeten under begravningar och jordfästningar.

Vi beklagar olägenheter som eventuellt orsakas av iståndsättningsarbete för besökare på begravningsplatsen.

Karta över området.

Mer information:

Markku Blom
Markku Blom
chef för begravningsväsendet
Näsebackavägen 5
06100 Borgå

17.5.2024 10.00