Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Borgå kyrkliga samfällighet konkurrensutsätter mat- och inkvarteringstjänsterna på Pellinge kursgård samt bespisnings- och cateringtjänster i församlingens lokaler i centrum

Nu är det möjligt för intresserade serviceproducenter att ta sig an mat och inkvarteringsservice på Pellinge kursgård och kostservice i församlingarnas övriga lokaler.

Stort hus av tegel, lägergård, infart.

Gemensamma kyrkorådet fattade vid sitt möte 25.4 beslut om att konkurrensutsätta mat- och inkvarteringstjänster på Pellinge kursgård samt kökstjänster och matservice i samfällighetens lokaler i Borgå.

Vid Pellinge kursgård handlar uppdraget om att ordna inkvartering och bespisningstjänster för evenemang och läger som ordnas i kursgården. Den serviceproducent som blir vald förbinder sig till att producera cateringstjänster till överenskomna evenemang och läger enligt samfällighetens behov. Det ingår också underhållsstädning och andra detaljer som bestäms skilt med den anbudsgivare som väljs till serviceproducent.

Dessutom konkurrensutsätter samfälligheten kökstjänster och matservice i församlingens lokaler i Borgå centrum.  Upphandlingen gäller bespisnings- och cateringstjänster i Församlingshemmet på Lundagatan, Mariagården, Domprostgården och samfällighetens andra lokaler i Borgå.

Den serviceproducent som blir vald förbinder sig till att producera cateringtjänster till samfällighetens behov. Serviceproducent som väljs ska möjliggöra att församlingarna kan beställa cateringstjänster till sina egna evenemang, men också till evenemang som församlingsmedlemmarna beställer, så som till exempel begravningar och dop. 

Mer information:

Krista Jussila
Krista Jussila
Fastighets- och anskaffningsschef

25.4.2024 18.43