Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Renoveringen av huvudbyggnaden på Näsebacken begravningsplats startar i mars – påverkar serviceutbudet på gravgården

Den grundliga renoveringen av huvudbyggnaden på Näsebackens begravningsplats inleds i mars. Under renoveringen är de allmänna toaletterna inte i bruk. Blombutiken avslutar sin verksamhet i slutet av maj.

näsinmäki kuva sitowise.png

Fantombild av huvudbyggnaden, sett från parkeringsplatsen. Ingången till det nya samlingsutrymmet till höger. Bild: Sitowise.

Renoveringen görs enligt en snabbare tidtabell än planerat

Den grundliga renoveringen av huvudbyggnaden på Näsebackens begravningsplats kommer också att skötas enligt en snabbare tidtabell än tänkt. Entreprenaden inleds i mars med att tillfälliga utrymmen för personalen sätts upp på parkeringen bredvid blombutiken. Arbetena beräknas vara klara i februari 2024.

– Den ursprungliga planen var att renovera en del av byggnaden i taget, så att tillfälliga utrymmen inte skulle behövas. Då skulle renoveringen ha varit klar först år 2025. Men på förslag av entreprenören kan renoveringen nu göras med en snabbare tidtabell, med tillfälliga utrymmen på parkeringsplatsen, utan att kostnaderna stiger, förklarar Krista Eloneva, anskaffnings- och fastighetschef vid Borgå kyrkliga samfällighet.

Blombutiken avslutar sin verksamhet

Den som har blivit van att köpa blommor för gravarna i blombutiken uppe på Näsebacken blir tvungen att köpa sina blommor någon annanstans.

– Blombutiken avslutar sin verksamhet senast i slutet av maj. I den nyrenoverade huvudbyggnaden kommer också kylutrymmen för avlidna och ett flexibelt utrymme som passar både för jordfästning och olika andra samlingar och möten, säger Markku Blom, chef för begravningsväsendet. 

– Antalet jordfästningar ökar här i Borgå och vi behöver mer utrymme för både avlidna och för samlingar för att kunna betjäna de anhöriga på bästa sätt i framtiden. Vi hoppas att det i framtiden ändå ska finnas en blombutik i närheten av begravningsplatsen, säger han och lägger sin förhoppning till utvecklingen av området kring Näse gård.

Allmänna toaletterna ur bruk – ersätts med bajamajor

De allmänna toaletterna vid huvudbyggnaden på Näsebacken 5 är ur bruk under renoveringen. Ersättande bajamajor kommer att placeras i anslutning till de tillfälliga utrymmena för personalen.

Huvudbyggnaden är i ursprungsskick och behöver därför renoveras

Gemensamma kyrkofullmäktige har fattat beslut om renoveringen av huvudbyggnaden och beviljat ett anslag på 2,8 miljoner för projektet. I anslaget ingår också myndighets- och övervakningskostnader, anskaffningar av möbler, bland annat ett instrument till samlingsutrymmet samt en reservation för tilläggs- och ändringsarbeten.

Huvudbyggnaden på Näsebackens begravningsplats är byggd år 1984 och större renoveringar har inte gjorts sedan dess.

Projektet omfattar grundrenovering av kontors- och sociala utrymmena i sin helhet och förnyande av hela taket. Dessutom utvecklas utrymmena i samband med renoveringen så att byggnaden får kylutrymmen för avlidna och ett flexibelt utrymme som passar både för jordfästning och olika andra samlingar och möten.

Mer information:

Markku Blom
Markku Blom
chef för begravningsväsendet
Näsebackavägen 5
06100 Borgå
Krista Eloneva
Krista Eloneva
Fastighets- och anskaffningsschef

7.3.2023 14.28