Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Bevattning på gravgården.

Gravgården informerar: bevattningsvattnet stängs av inför vintern

12.10.2021 13.31

Kranarna för bevattning av blommor stängs av vecka 42. Rören blåses tomma på vatten för att hålla under vintern. 

Ifall du ännu vill göra planteringar på dina anhörigas gravar behöver du ta med eget vatten. Bevattningsvattnet sätts på igen på våren till morsdagen.
Bevattningsvattnet på gravgården tas från Borgå å.


Mer information fås av arbetsledare Taina Äikäs.
040 735 5542
taina.aikas(a)evl.fi
Borgå kyrkliga samfällighet