Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

DSC06726-3.jpg

Gun Geisors råd till de unga i Borgå: ”Slåss vettigt”. Hon har som ungdomsarbetsledare vandrat bredvid unga i Borgå under 23 års tid.

3.11.2020 08.14

Välmående bland de unga i Borgå har diskuterats i medierna. De unga behöver trygghet säger Gun Geisor, som leder ungdoms-, barn- och familjeverksamheten i Borgå svenska domkyrkoförsamling. Hon är inte förvånad över senaste veckans nyheter om utagerande eller illamående unga i Borgå.

─ Jag är inte förvånad. Unga mår inte bra. Och det beror inte bara på Coronaviruset. Men Coronan kan vara droppen som får bägaren att rinna över.


Har du sett liknande i församlingens verksamhet?


─ Det är samma ungdomar i konfirmandarbete som i skolan. Men skribalägret kan vara ett befriande nytt sammanhang, som gör att man kan vara en annan. 

─ Vi ska inte glömma grupptrycket. När man är osäker och vilsen så är behovet av att vara accepterad och godkänd väldigt stort. Det beror på gruppen hur man beter sig, och vem den tongivande är, säger Geisor.
Unga vill inte öka pressen på sina föräldrar

Geisor lyfter fram att vårt samhälle har hårda värderingar och ställer höga krav på individen. Man behöver prestera för att klara sig. Pressen är stor på både unga och vuxna. Och de vuxnas press avspeglas på de unga.


Framtiden känns osäker för många. Får jag en studieplats? Ett jobb? Också oro för miljön och sjukdomar syns bland de unga.


─ Många jag har pratat med vill inte berätta om sitt illamående för sina föräldrar. De vill inte vara till besvär, och öka föräldrarnas börda, utan hankar sig fram på egen hand, säger Geisor.


Hot-, driv- och trygghetssystemet behöver vara i balans för att vi ska må bra


─ När osäkerheten och kraven blir för höga känner vi oss hotade. När vi är hotade reagerar människor olika. En del imploderar, det vill säga blir deprimerade. Andra exploderar, det vill säga blir utagerande, säger Geisor.
En del mår illa men vet inte riktigt varför─ hotet är så diffust och man har inte förmågan eller språket att lägga ord på vad det är man känner.

Geisor förklarar vårt mående med hjälp av psykologen Paul Gilberts hot- driv- och trygghetssystem. 

─ Hotsystemet är vårt försvarssystem. Det går igång när vi känner oss osäkra och rädda. Vi har också ett drivsystem. Det får oss upp ur sängen på morgonen, som driver oss att göra vad vi behöver för att överleva, till exempel jobba eller studera. Hotsystemet och drivsystemet äter energi. Därför har vi också en funktion för återhämtning, trygghetssystemet. Genom trygghetssystemet samlar vi energi då vi får ”bara vara”, det laddas när vi känner samhörighet och kan vara trygga utan utomstående krav. Då kraven på vad vi ska prestera känns orimligt är vårt hotsystem kontinuerligt påkopplat och äter av vår energi, förklarar Geisor.

Paul Gilberts tankar lärs ut i församlingens hjälpledarutbildning för att hjälpa de unga för att förstå sig själva, och sina känslor.


Öppet hus, möjlighet till samtal, tillfälligt ekonomiskt stöd och samverkan med andra aktörer


Församlingens verksamhet kan vara ett stöd för de unga och deras föräldrar. Det finns möjlighet för unga att samlas, med hänsyn till coronrestriktionerna, tillsammans med trygga vuxna till öppet hus eller programkvällar. Föräldrar får också ta kontakt om man vi prata om den ungas livssituation.

Församlingens diakoni hjälper också borgåborna, och kan till exempel ge tillfälligt ekonomiskt stöd om en familj hamnar i akut knipa. Borgånejdens familjerådgivningscentral erbjuder professionell hjälp i frågor som gäller utmaningar i familjerelationer och i livskriser. 


Vi har märkt ett ökat behov av enskilda samtal med unga, säger Geisor. 


Ett stort ansvar ligger på elevvården inom skolorna, men Geisor ser att det finns glädjande många aktörer som jobbar för de ungas bästa i Borgå. Hon stöder varmt tanken som framkommit i diskussionen, att genom samarbete jobba för ökat välmående i Borgå.

─ Tillsammans kan vi öka tryggheten. Församlingen står öppen för samarbete med skolor och kommunens småbarnspedagogik, och det finns redan en lång historia av samverkan. Vi kan vara en resurs både direkt för de unga men också för de anställda. Förstås kan vi alltid göra mer och bättre, och samarbete med fokus på ungas välmående kunde säkert utvecklas, säger Geisor. 


Geisors råd till de unga: slåss vettigt


Gun Geisor har jobbat drygt trettio år professionellt med unga och sett och upplevt både det ena och det andra. Hon vill stöda de unga i att kanalisera sin frustration.

─ Vi måste slåss vettigt. Kämpa för det som har någon betydelse. Det är en helt sund reaktion att agera på ett galet samhälle, men inget blir bättre av att söndra den nya skolbänken, eller mobba sin klasskamrat. 

Till föräldrar och vårdnadshavare lyfter Geisor fram vikten av att se och bekräfta.

─Det låter som en kliché, men vi behöver se, bekräfta och älska den unga. På det här sättet bygger vi upp hens självkänsla, och med en sund självkänsla kommer trygghet att våga vara sig själv. Den som är trygg behöver inte slå ner på andra eller sig själv.

Ungdomsvåningens verksamhet, Runebergsgatan 24

Familjerådgivningscentralen hjälper med relationer

Tidsbeställning: måndag till onsdag klockan 10 – 12 telefon: 019 6611 315. Läs mer via den här länken. 


Diakoniarbetare finns till för samtal stöd

Läs mer om hur diakonin kan ge stöd via den här länken. 


Kontakt och mer information

Gun Geisor
Borgå svenska domkyrkoförsamling
050 411 12 10
gun.geisor@evl.fi