Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Grav med blå blomma.

Invigning av utvidgningsområdet på Näsebacken begravningsplats 

8.4.2021 11.57

Utvidgningsområdet på Näsebackens begravningsplats invigs av Helsingfors stifts biskop Teemu Laajasalo måndagen 12.4 klockan 11.00. Intresserade kan ta del av invigningen via direktströmning. 

Byggnadsarbeten av utvidgningsområdet på Näsebackens begravningsplats inleddes i maj 2020. I samband med arbetena har också servicebyggnadens gårdsområde byggts om. 
Utvidgningen är nödvändig, eftersom antalet gravplatser håller på att ta slut. Med det nya området har gravgården utrymme för ytterligare 500 gravplatser för urnor och 700 gravplatser för kistor.
Nu är arbetet klart och de första urnorna på det nya området begravs troligen på sommaren.

Invigning av området måndag 12.4 – delta via direktströmning 

Måndagen 12.4.2021 klockan 11.00 invigs det nya området på Näsebackens begravningsplats av Helsingfors stifts biskop Teemu Laajasalo. 

I invigningen medverkar också Mats Lindgård, kyrkoherde i Borgå svenska domkyrkoförsamling, Pontus Salmi, kyrkoherde i Porvoon suomalainen seurakunta, Sari Mankinen, förvaltningsdirektör i Borgå kyrkliga samfällighet, Markku Blom, chef för begravningsväsendet och Juha Ilonen, kontraktsprost.

Kantorerna Reidar Tollander och Kaisa Sidoroff samt stiftssekreterare Hanna Remes står för musikinslagen i invigningen.

Invigningen strömmas direkt och kan du hittar sändningen via denna länk. Du kan också se invigningen i efterskott. På grund av de rådande pandemiförhållanden kan deltagare inte närvara fysiskt på platsen.

Mika Laine/Itäväylä sköter tekniken för direktströmningen.

Mer info ger:

Pontus Salmi
kyrkoherde, Porvoon suomalainen seurakunta
pontus.salmi@evl.fi
050 521 6046

Markku Blom
begravningsväsendets chef
markku.blom@evl.fi
0400 494 694