Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Kapell på begravnignsplats, sommar.

Församlingens utrymmen är öppna – deltagarna ska ha möjligt att hålla säkerhetsavstånd

31.8.2021 14.56

Enligt anvisningarna från Helsingfors domkapitel för tiden 4.9–30.9 får församlingarnas samlingslokaler vara öppna, och utomhus får man samlas enligt särskilda begränsningar.

Information per 6.9.2021

Alla församlingens evenemang (bland annat gudstjänster och kyrkliga förrättningar), samt övriga tillfällen som ordnas i församlingarnas utrymmen kan ordnas inomhus samt i avgränsade utrymmen utomhus. 

Om deltagarantalet inomhus är fler än tio personer behöver det finnas möjlighet för deltagarna att hålla säkerhetsavstånd till andra deltagare, alltså undvika närkontakt med andra. Deltagarantalet får vara högst 50% av utrymmets maximala användarkapacitet.

Vid tillfällen utomhus med över 50 deltagare behöver deltagarna ha möjlighet att undvika fysisk närkontakt med varandra, men specifika avstånd krävs inte.

Närkontakt innebär att människor vistas i samma rum under två meter från varandra i över 15 minuter, eller har fysisk kontakt med varandra. Utomhus innebär närkontakt fysisk kontakt med varandra.

Vid alla evenemang följer vi de allmänna kraven för hygien.

  • Delta i evenemang endast om du är fullständigt frisk
  • Handtvätt och desinficering
  • Stark rekommendation att använda ansiktsmask

Det högsta antalet deltagare i olika utrymmen varierar beroende på utrymmets storlek. Det måste vara möjligt för deltagarna att hålla avstånd till varandra.

Diskutera med den förrättande prästen om hur ni kan ordna kyrkliga förrättningar på ett tryggt sätt, t.ex. om bordsarrangemang. 

Församlingarna i Borgå följer aktivt med myndigheternas anvisningar och vid förändringar reagerar vi så snabbt som möjligt.

Mer information:
Krista Eloneva
Fastighets- och anskaffningschef
040 488 9009

Mats Lindgård
Kyrkoherde
040 594 6038

Pontus Salmi
Kyrkoherde
050 521 6046