Walk in talk – samtalsststöd för 14-29-åringar

Samtalshjälp för unga och unga vuxna. Kom utan tidsbokning, du får vara anonym. På finska och svenska.

Walk in talk är en form av samtalshjälp för 14-29 -åringar. Den unga kan komma utan tidsbokning och man får vara anonym, det vill säga man behöver inte berätta sitt namn eller sin bostadsort. Diskussionerna är konfidentiella.  

Walk in talk är samtalshjälp med ett lösningsinriktat arbetsgrepp. Walk in talk är ändå inte terapi, men kan passa för dig som till exempel köar för att komma till terapi.

Verksamheten utgår från den ungas situation och är öppen för alla oberoende av bakgrund eller livsåskådning. Syftet är att stöda den ungas psykiska hälsa.  

Samtalshandledarna är anställda inom kyrkan, ungdomsarbetsledare, präster, diakoner och utbildade frivilliga. Bland de frivilliga finns personer som har terapeutkompetens.

Walk in talk är inte själavård och innehåller inte heller religiös förkunnelse.

Träffarna hålls på tisdagar, klockan 16.00–19.00 i församlingshemmet på Lundagatan 5.  

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare
Borgå svenska domkyrkoförsamling