Tommy Bergholm

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Anita Björkestam

familjerådgivare
Borgå kyrkliga samfällighet
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå

Markku Blom

chef för begravningsväsendet
Näsebackavägen 5
06100 Borgå

Borgå domkyrka och Domprostgården

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Kyrkotorget 1
06100 Borgå

Patrik Ek

specialyrkesman
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

Krista Eloneva

Fastighets- och anskaffningsschef
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster Samfällighetens ledning

Finska församlingshemmet

vaktmästare / kyrkvaktmästare i arbetsskift
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

Svenska församlingshemmet

vaktmästare / kyrkvaktmästare i arbetsskift
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Runebergsgatan 24
06100 Borgå


Nina Hedberg

byråsekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster
(019) 6611 257

Mika Hella

familjerådgivare
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå

Marina Helle

Mottagningssekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet

Marit Houni

löneräknare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

Jani Hytönen

specialyrkesman
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

Karita Kraufvelin

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Simon Lampenius

kommunikationschef
Borgå kyrkliga samfällighet
Kommunikationstjänster

Elena Laurila

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Tina Leskinen

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Isa Liitiäinen

byråföreståndare/kassör
Begravningstjänster
(019) 6611203

Tero Liljamo

Arbetsledare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Jari Lindberg

specialyrkesman
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

Sari Mankinen

förvaltningsdirektör
Borgå kyrkliga samfällighet
Samfällighetens ledning
Lundagatan 5
06100 Borgå

Jouni Manninen

specialyrkesman
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

Carita Möller

byråsekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
(019) 6611 258
Lundagatan 5
06100 Borgå

Pia Nybom

teknisk fastighetsskötare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Siv Nyqvist

ekonomichef
Borgå kyrkliga samfällighet
Samfällighetens ledning Ekonomi- och administrationstjänster
(019) 6611 208
Lundagatan 5
06100 Borgå


Arja Repo

löneräknare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

Jeanette Saarinen

redovisningssekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
(019) 6611 218
Lundagatan 5
06100 Borgå

Pontus Salmi

Kirkkoherra, ordförande i gemensamma kyrkorådet

Mira Soukka

translator-kontorsassistent
Kommunikationstjänster
(019) 6611 282

Björn Ståhl

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Diakonimottagningen Svenska församlingshemmet

Borgå svenska domkyrkoförsamling
(019) 6611 241

Jonna Söderholm

byråföreståndare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

Ninni Tillman

byråsekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
(019) 6611 340
Lundagatan 5
06100 Borgå

Mariagården Vaktmästare

vaktmästare / kyrkvaktmästare i arbetsskift
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Slingervägen 1
06400 Borgå

Sari Varpama

chef för Borgånejdens familjerådgivningscentral
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå

Karl-Johan Wickström

personalchef
Borgå kyrkliga samfällighet
Personaltjänster Samfällighetens ledning
Lundagatan 5
06100 Borgå

Taina Äikäs

gravgårdens arbetsledare
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster
Näsebackavägen 5
06100 Borgå