ALLA GRUPPER, KÖRER, KONSERTER OCH LUNCHER
HAR INHIBERATS FRAM TILL 31 MAJ 2020

1. Gudstjänsten i Domkyrkan hålls kl. 12 (obs tiden) bakom stängda dörrar, endast 
medverkande deltar. Gudstjänsten strömmas, både bild och ljud, och kan också tittas på senare. Länken via webben och församlingens Facebook-sida.

2. Domkyrkan är inte öppen efter gudstjänsten, men vi håller Mariagården, 
där det är lättare att ordna med arrangemang för högst 10 personer, 
öppet två timmar på söndag eftermiddag, 

3. Dop, vigslar och jordfästningar sköts, men endast sammanlagt 10 personer, 
medverkande inkluderade, får närvara.

4. Biskoparna förordar att jordfästningar hålls vid graven, 
    men detta är inte ett absolut direktiv.


Församlingens övriga anställda är anträffbara för förfrågningar, samtal och själavård. 
 

Kontonummer för insamlingen
Gemensamt Ansvar är

 

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75           

Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28

Använd referensnummer: 305022

Vill du beytala med Mobilpay skall du använda nummer 78793.